การใช้ โซล่าเซลล์ ทำสิ่งต่างๆ

พลังงานโซล่าเซลล์นับว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่มนุษย์เราได้คิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เราได้ใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติบนโลกที่กำลังจะหมดไป พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่มหาศาลและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยโซล่าเซลล์ ก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือทำให้สูญเสียทรัพยากรแต่อย่างใด ดังนั้นหลายๆ ครั้งที่เราจะเห็นว่ามีการใช้โซล่าเซลล์กันอยู่บ่อยๆ เช่น ไฟชะลอความเร็วที่เห็นตามข้างทาง การติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ถือเป็นอีกพลังงานทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ท่าน ทั้งในเชิงธุรกิจเล็กๆ ที่ต้องการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า การแปลงแสงจากดวงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์จำนวนมาก เพื่อที่จะไว้ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐและในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของพลังงานโซล่าเซลล์ ว่ามันมีข้อดีอย่างไร ทำไมคนจึงเลือกที่จะใช้พลังงานโซล่าเซลล์เยอะขึ้นอย่างปัจจุบันนี้ โดยแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ข้อดีข้อนี้ตอบโจทย์นโยบายของโลก ที่หลายหน่วยงานต่างก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดขึ้นกับโลกเราในทุกวันนี้ อันเนื่องมาจากควันรถยนต์

วิธีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำอย่างไร

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าที่ตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ด้วยความที่การผลิตไฟฟ้าในยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยหลักการหลายอย่างแต่ด้วยความที่ขั้นตอนการผลิตต่างๆ หากยิ่งนานวันเข้าสิ่งที่ใช้ก็ย่อมหมดไปดังนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทำได้ต่อเนื่อง เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน หลักพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่า โซล่าเซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ มีการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมีการเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้นี้จะเป็นไฟฟ้าในระบบกระแสตรง เซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ถือว่าพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ได้มาแบบฟรีๆ ไม่มีของเสียที่จะก่อให้เกิดมลพิษในระหว่างการใช้งาน ถือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนที่ขณะที่กำลังทำงาน ทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องปัญหาการสึกหรอหรือต้องมีการบำรุงรักษาอยู่บ่อยๆ เหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่บนหลังคาจะประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งภายในจะมีชุดแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ โดยมีหลักการการทำงานของตัวระบบดังนี้ พอแสงอาทิตย์ตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรงผ่านระบบควบคุมเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์นี้ก็จะทำการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน หากช่วงเวลาที่ความเข้มข้นของแสงอาทิตย์มีไม่มากพอหรือการใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังการใช้ไฟฟ้าสูงมากกว่ากำลังที่ผลิตขึ้นมาได้จากโซล่าเซลล์ ระบบจะมีการนำกำลังไฟฟ้าส่วนที่ขาดจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าออกมาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ประโยชน์ของการใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ช่วยในการประหยัดไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าในแต่ละเดือน … Read More