ความหมายของ Organic solar cell

Organic solar cell คือ เซลล์สุริยะแบบอินทรีย์ หรือ โซลาร์เซลล์พลาสติก เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ โพลิเมอร์อินทรีย์นำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็ก สำหรับการดูดกลืนแสง และผล โดยเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ส่วนใหญ่ จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีเมอร์ โดยโมเลกุลที่ใช้ในเซลล์สุริยะนั้น มีวิธีแก้ปัญหาจากการใช้ปริมาณงานสูงและมีราคาถูก จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อมีการผลิตจำนวนมาก ต่อมาเมื่อนำมารวมกับความยืดหยุ่นของ

แผงโซลาร์เซลล์ กองขยะพลังงานในอนาคต

ตอนนี้กระแสพลังงานทางเลือกกำลังมาแรงมาก ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย นั่นทำให้การขยายตัวของแผลโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงกันแล้วว่า เจ้าแผงโซลาร์เซลล์จะกลายเป็นขยะอันตรายตัวใหม่ของประเทศไทย รักษาสิ่งแวดล้อมแต่ทำลายสิ่งแวดล้อม จะว่าไปแล้ว เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเป็นพลังงานสะอาดทดแทน

เรื่องน่ารู้ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์หลังคาบ้าน

พลังงานทางเลือกกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีได้ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้มีการสร้างเครื่องมือในการแปลงพลังงานทางเลือกให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น อย่างเช่น หลังคาโซลาร์เซลล์ เป็นต้น หลายบ้านอาจจะกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านดีไหม เรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มาเล่าให้ฟัง ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ประโยชน์อะไร คำถามแรกในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั่นคือ เราติดตั้งแล้วเราจะได้อะไรบ้าง อย่างแรกเลยนั่นคือ เราจะได้พลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่า