กังหันลม สามารถทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร

พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก กลายเป็นหัวข้อทางด้านพลังงานที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าพลังงานใต้พิภพ หรือ ซากฟอสซิล ที่ขุดขึ้นมาใช้ในรูปแบบพลังงานถ่านหินนั้นกำลังจะหมดลงไปทุกวัน การมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเตรียมตัว และกระจายความเสี่ยงทางด้านพลังงานเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสนใจ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากก็คือ พลังงานลมจากกังหันลม พลังงานทางเลือกตัวนี้มีข้อดีอะไรบ้าง กังหันลมลงทุนน้อยติดตั้งง่าย การทำฟาร์มพลังงานลม

หากแสงอาทิตย์ดับลงโลกจะเป็นอย่างไร

ตั้งแต่ที่โลกของเราถือกำเนิดขึ้นมา เป็นเวลาอันแสนยาวนานที่โลกปรับสมดุลในตัวเอง จนกระทั่งก่อกำเนิดพืชพรรณรวมทั้งสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนหนึ่ง ก็เนื่องมาจากมีดวงอาทิตย์คอยสาดแสงให้ความอบอุ่นโลก ทำให้พืชสังเคราะห์อาหารได้พร้อมเจริญเติบโตงอกงามสร้างอ็อกซิเจนอันบริสุทธิ์ให้แก่โลก อันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งสิ้น หากแต่ถ้าวันหนึ่งโลกของเราขาดดวงอาทิตย์ขึ้นมา ลองคิดดูสิว่าโลกเราจะเป็นเช่นไร ทั้งมนุษย์และสัตว์ก็คงปราศจากอาหาร

พลังงานทดแทนนอกจากแสงอาทิตย์ยังมีอย่างอื่นหรือไม่

พลังแสงอาทิตย์ พลังงานจาก ดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ อันก่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย เพราะสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงจากดวงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง นอกจากพลังแสงอาทิตย์ยังมีพลังงานทดแทนอะไรอีกบ้าง พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน โดย พลังแสงอาทิตย์ จัดอยู่ในประเภทพลังงานทดแทนซึ่งสามารถหมุนเวียน