Net-Metering

Net Metering หมายถึงอะไร

เรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในยุคนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าคนทั่วโลกจะขาดไปไม่ได้เลย ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข สังเกตง่ายๆ แค่ช่วงเวลาที่ไฟดับหรือไม่มีการจ่ายไฟเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ยังทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายรู้สึกแปลกๆ และต้องการให้มีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด แต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือไฟฟ้าเป็นพลังงานที่รำเป็นต้องช่วยกันประหยัดให้มากที่สุดหรือไม่ก็พยายามหาสิ่งทดแทนให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พลังงานเหล่านี้จะหดไปจากโลก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เข้ามาช่วยนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกวันนี้ก็มีคนพยายามคิดหาวิธีการมากมายเพื่อสร้างประโยชน์จากการใช้แสงอาทิตย์ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตคนเราอยู่ดี ระบบ Net Metering เป็นอีกระบบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่มีความน่าสนใจในตัวเองไม่น้อย หลายคนอาจยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับระบบประเภทนี้มาก่อน ลองมาทำความเข้าใจกันดู

ทำความรู้จักกับระบบ Net Metering

Net Metering หรือ การวัดพลังงานสุทธิ เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้บริโภคที่ผลิตไฟฟ้าสามารถใช้งานไฟฟ้าได้บางส่วนหรือใช้งานได้ทั้งหมด สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้เองตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งภาครัฐก็จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าเหล่านี้ในราคาที่ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน เน้นไปที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเป็นหลัก โดยปกติแล้วก็จะสร้างพลังงานในช่วงเวลากลางวันส่วนช่วงเวลากลางคืนก็จะใช้พลังงานลมในวันที่มีลมแรง ปกติแล้วการใช้ระบบพลังงานในลักษณะนี้จะมีหน่วยนับเป็นกิโลวัตต์ต่อเดือน ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Net Metering ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ประเทศขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะมีระบบการจัดการในลักษณะใดบ้าง เหตุผลตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่บนโลกใบนี้มีความแตกต่างกันนั่นเอง นอกจากนี้การใช้งานระบบ Net Metering ยังถือเป็นการช่วยส่งเสริมการลงทุนต่อภาคเอกชนในด้านของพลังงานทดแทนอีกด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

สำหรับประเทศไทยเองก็เริ่มมีการนำเอาระบบ Net Metering เข้ามาใช้งานกันบ้างแต่ด้วยความที่การศึกษาสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาทำให้การใช้งานในประเทศไทยยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตการใช้งานระบบ Net Metering จะต้องแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน เพราะว่าการใช้งานในลักษณะนี้นอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยสร้างพลังงานใหม่ๆ ให้กับโลกด้วย