‘สหรัฐ’ หนุนพัฒนาพลังงานยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก

สำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ องค์กร USTDA ได้กลับเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการสนับสนุน พร้อมพัฒนาโครงการพื้นฐาน 3 ประการได้แก่…พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน, เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางดิจิทัล อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับในฐานะหุ้นส่วนทางด้านเชิงพาณิชย์ ระหว่างสหรัฐ กับประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่ ๆ ไม่ว่าจะทางจากทางภาครัฐ หรือทางภาคเอกชนเองก็ตาม ซึ่งเมื่อทุก ๆ องค์กรได้มารวมกัน พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งที่มีคุณภาพขึ้นมา ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดความเจริญยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถผลิตสินค้าบริโภค-อุปโภค ที่มีคุณภาพออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย กลับมาคราวนี้วางแผน ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การกลับมาในคราวนี้ USTDA  ได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า แก่บริษัทบลู โซลาร์  ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับการสนับสนุน การพัฒนาโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมทั้งการผลิตแผงโซล่าเซลล์ อีกทั้งยังมีการจัดเก็บพลังงานแบบผสมผสาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้พื้นที่ในส่วนนี้กลายเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ของโลกอีกทั้งยังมีการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทางเลือกระดับภูมิภาค ซึ่งถ้าการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปได้ด้วยดี ก็จะกลายมาเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน ในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการนี้ ก็ยังให้การสนับสนุนเป้าหมาย ในการขยายพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โดยบริษัทของสหรัฐได้เสนอให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงานของ […]

“โซลาร์ภาคประชาชน” พลังงานแสงอาทิตย์สู่ 10 ปี แห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงแนวคิดการใช้พลังงานจากธรรมชาติ มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ก็คือ การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เหมาะกับประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ การพัฒนาโซล่าเซลล์ภาคประชาชน ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ความสะอาดให้แก่โลก และช่วยประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ใช้ไฟฟ้าฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีความสนใจอยากจะใช้พลังงานโซลาร์ภาคประชาชนนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่อยู่อาศัยบ้างบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การผลิตไฟฟ้า โดยแนวคิดนี้มาจากการที่ผู้ใช้พลังงานครัวเรือนขนาดเล็กภายในประเทศ สามารถมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar rooftop ได้เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาจากแสงอาทิตย์นี้ ไปใช้ในครัวเรือน และถ้ามีส่วนเกินที่เหลือ ก็สามารถส่งขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย สำหรับอัตราการรับซื้อนี้อยู่ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะต้องการติด Solar rooftop เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้านี้ จะต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 ติดตั้งไม่เกินเพียง  10 กิโลวัตต์ ต่อครัวเรือนเท่านั้น และจะต้องมีการเซ็นสัญญาอายุซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ก่อนติดตั้งต้องปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังจะต้องมีการออกแบบอาคารบ้านเรือน ให้มีการใช้พลังงานน้อย พร้อมทั้งปรับปรุงอาคาร ให้มีความสามารถรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ภายนอก เข้าสู่ภายในให้ได้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังต้องคำนวณในเรื่องของทิศทาง และปริมาณกระแสลมที่ไหลผ่านตัวอาคาร […]

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind Power เคนยา

ทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไร ทวีปนี้ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางด้านการลงทุนตลอดเวลาในอดีตอาจจะเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรแร่ชนิดต่างๆ จนถึงสินค้าเกษตรกรรม แต่ตอนนี้เรื่องของพลังงานสะอาดกำลังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุนมากของทวีปแอฟริกา หนึ่งในพลังงานสะอาดที่มีนักลงทุนเข้าไปบริหารจัดการร่วมกับเจ้าของประเทศนั่นคือโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind power ประเทศเคนยาเป็นอีกหนึ่งประเทศ