โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind Power เคนยา

ทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไร ทวีปนี้ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางด้านการลงทุนตลอดเวลาในอดีตอาจจะเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรแร่ชนิดต่างๆ จนถึงสินค้าเกษตรกรรม แต่ตอนนี้เรื่องของพลังงานสะอาดกำลังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุนมากของทวีปแอฟริกา หนึ่งในพลังงานสะอาดที่มีนักลงทุนเข้าไปบริหารจัดการร่วมกับเจ้าของประเทศนั่นคือโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind power ประเทศเคนยาเป็นอีกหนึ่งประเทศ

กังหันลม สามารถทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร

พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก กลายเป็นหัวข้อทางด้านพลังงานที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าพลังงานใต้พิภพ หรือ ซากฟอสซิล ที่ขุดขึ้นมาใช้ในรูปแบบพลังงานถ่านหินนั้นกำลังจะหมดลงไปทุกวัน การมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเตรียมตัว และกระจายความเสี่ยงทางด้านพลังงานเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสนใจ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากก็คือ พลังงานลมจากกังหันลม พลังงานทางเลือกตัวนี้มีข้อดีอะไรบ้าง กังหันลมลงทุนน้อยติดตั้งง่าย การทำฟาร์มพลังงานลม

หากแสงอาทิตย์ดับลงโลกจะเป็นอย่างไร

ตั้งแต่ที่โลกของเราถือกำเนิดขึ้นมา เป็นเวลาอันแสนยาวนานที่โลกปรับสมดุลในตัวเอง จนกระทั่งก่อกำเนิดพืชพรรณรวมทั้งสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนหนึ่ง ก็เนื่องมาจากมีดวงอาทิตย์คอยสาดแสงให้ความอบอุ่นโลก ทำให้พืชสังเคราะห์อาหารได้พร้อมเจริญเติบโตงอกงามสร้างอ็อกซิเจนอันบริสุทธิ์ให้แก่โลก อันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งสิ้น หากแต่ถ้าวันหนึ่งโลกของเราขาดดวงอาทิตย์ขึ้นมา ลองคิดดูสิว่าโลกเราจะเป็นเช่นไร ทั้งมนุษย์และสัตว์ก็คงปราศจากอาหาร