โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind Power เคนยา

ทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไร ทวีปนี้ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางด้านการลงทุนตลอดเวลาในอดีตอาจจะเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรแร่ชนิดต่างๆ จนถึงสินค้าเกษตรกรรม แต่ตอนนี้เรื่องของพลังงานสะอาดกำลังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุนมากของทวีปแอฟริกา หนึ่งในพลังงานสะอาดที่มีนักลงทุนเข้าไปบริหารจัดการร่วมกับเจ้าของประเทศนั่นคือโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind power ประเทศเคนยาเป็นอีกหนึ่งประเทศ