กังหันลม สามารถทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร

พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก กลายเป็นหัวข้อทางด้านพลังงานที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าพลังงานใต้พิภพ หรือ ซากฟอสซิล ที่ขุดขึ้นมาใช้ในรูปแบบพลังงานถ่านหินนั้นกำลังจะหมดลงไปทุกวัน การมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเตรียมตัว และกระจายความเสี่ยงทางด้านพลังงานเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสนใจ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากก็คือ พลังงานลมจากกังหันลม พลังงานทางเลือกตัวนี้มีข้อดีอะไรบ้าง กังหันลมลงทุนน้อยติดตั้งง่าย การทำฟาร์มพลังงานลม