พลังงานทดแทนนอกจากแสงอาทิตย์ยังมีอย่างอื่นหรือไม่

พลังแสงอาทิตย์ พลังงานจาก ดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ อันก่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย เพราะสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงจากดวงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง นอกจากพลังแสงอาทิตย์ยังมีพลังงานทดแทนอะไรอีกบ้าง พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน โดย พลังแสงอาทิตย์ จัดอยู่ในประเภทพลังงานทดแทนซึ่งสามารถหมุนเวียน