พลังงานทดแทนมีอะไรบ้างบนโลก

พลังงานเป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยมาได้ 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากพลังงานฟอสซิล พลังงานถ่านหินที่เราใช้กันนั้นแม้จะยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็เริ่มจะร่อยหรอลงไปทุกวัน หากเราไม่มองหาวิธีการประหยัดพลังงาน หรือ มองหาพลังงานทางเลือกอื่นเอาไว้สำรอง อีกไม่นานเราอาจจะเจอปัญหาพลังงานไม่เพียงพอใช้แน่นอน ซึ่งพลังงานทดแทนที่เราคิดจนสามารถเอามาใช้ได้จริงนั้นมีอะไรบ้าง เราไปดูกัน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนแบบแรกที่เราเห็นกันมากขึ้นตั้งแต่การใช้ในระดับอุตสาหกรรมจนถึงระดับครัว