เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง คือ ?

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์อันร้อนแรง ให้กลายมาเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำย้อมสี สารส่งผ่านประจุและขั้วไฟฟ้า จากการใช้วิธีนี้ มนุษย์สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มาเป็นพลังงานงานไฟฟ้าได้สูงสุด 12% โดยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในแวดวงวิชาการและพาณิชย์ เพราะถ้าได้ผลสำเร็จ ราบรื่น แนวโน้มจะผลิตเพื่อการค้า ก็สามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่ง