แผงโซลาร์เซลล์ กองขยะพลังงานในอนาคต

ตอนนี้กระแสพลังงานทางเลือกกำลังมาแรงมาก ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย นั่นทำให้การขยายตัวของแผลโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงกันแล้วว่า เจ้าแผงโซลาร์เซลล์จะกลายเป็นขยะอันตรายตัวใหม่ของประเทศไทย รักษาสิ่งแวดล้อมแต่ทำลายสิ่งแวดล้อม จะว่าไปแล้ว เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเป็นพลังงานสะอาดทดแทน