สุดยอดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

การใช้งานระบบโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่ค่อยๆ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ถือว่าเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องเลือกใช้พลังงานจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกใช้งานของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับว่าจะนิยมชมชอบในการติดตั้งลักษณะไหนมากกว่ากัน การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดก็เป็นอีกระบบการติดตั้งที่มีความน่าสนใจไม่น้อย

รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกที่มีการรวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเรื่องของพลังงานทดแทนพร้อมกับการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นการรองรับนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงานด้วย นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาให้การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแห่งใหม่ในแถบภาคกลางตอนล่าง