Solar-cell-hybrid-system

โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดประหยัดของจริง

การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกใช้การติดตั้งในลักษณะใด เพราะการติดตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างหลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าการติดตั้งแบบไหนจะเหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นมากที่สุด ทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดถือเป็นการติดตั้งอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย แต่หลายคนอาจยังไม่ค่อยข้าใจว่าการติดตั้งในลักษณะนี้เป็นอย่างไรกันแน่ ก็ลองมาทำความเข้าใจกันได้เลย

การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไฮบริด

โซล่าเซลล์ระบบไฮบริด หรือ Hybrid Off-grid เป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านที่ต้องการใช้งานไฟฟ้าในระบบนี้จะมีการต่อจาก AC Output อินเวอร์เตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะไม่มีการต่อกับไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้า ทำงานด้วยการมีแบตเตอรี่เอาไว้เก็บไฟสำรอง มีตัวแผงโซล่าเซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อชาร์จเอาไว้ในแบตเตอรี่ ตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์จะแปลงจากตัวแบตเตอรี่หรือจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเพื่อเอาไว้ใช้งานต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดจึงเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่สำคัญที่มักจะเกิดเหตุการณ์ไฟดับบ่อยๆ แต่จำเป็นต้องมีการใช้งานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง หรือในบริเวณที่อาจยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ห้องฉุกเฉิน ห้องเย็น บริเวณที่ใช้ระบบพึ่งพาตนเองไม่เลือกใช้งานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นระบบไฟสำรองสำหรับการชาร์จ การบายพาส สำหรับผู้ที่คิดจะทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดจะต้องรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับ output จากอินเวอร์เตอร์เพื่อไม่ให้เกินกำลังที่สามารถผลิตได้ สำหรับข้อเด่นสำคัญของโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดนั่นคือ จะมีระบบชาร์จเจอร์กับอินเวอร์เตอร์ในตัวเดียวกัน, สามารถใช้งานไฟฟ้าได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากว่ามีแบตเตอรี่ที่เก็บไฟสำรองเอาไว้, ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, พอแบตเตอรี่ชาร์จเต็มก็จะบายพาสเอาไปใช้งานได้โดยตรง, เลือกใช้งานอินเวอร์เตอร์ 3 ตัว เพื่อต่อไฟแบบ 3 เฟสได้แบบสบายๆ, ขยาย Load Off Grid ให้ใช้อินเวอร์เตอร์ 6 ตัว, รองรับระบบการใช้งานไฟฟ้าภายในบ้านเรือนได้อย่างยอดเยี่ยม

จะเห็นได้ว่าโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดเป็นระบบที่ค่อนข้างมีประโยชน์จากการใช้งานได้ดี สามารถเลือกใช้งานได้ในทุกช่วงเวลาไม่ต้องกลัวว่าต่อให้ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างปกติ นั่นจึงทำให้การใช้งานในระบบนี้มักได้รับความนิยมสูง