news-site-Public-sector-solar

“โซลาร์ภาคประชาชน” พลังงานแสงอาทิตย์สู่ 10 ปี แห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงแนวคิดการใช้พลังงานจากธรรมชาติ มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ก็คือ การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เหมาะกับประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ การพัฒนาโซล่าเซลล์ภาคประชาชน ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ความสะอาดให้แก่โลก และช่วยประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ใช้ไฟฟ้าฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีความสนใจอยากจะใช้พลังงานโซลาร์ภาคประชาชนนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่อยู่อาศัยบ้างบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การผลิตไฟฟ้า โดยแนวคิดนี้มาจากการที่ผู้ใช้พลังงานครัวเรือนขนาดเล็กภายในประเทศ สามารถมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar rooftop ได้เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาจากแสงอาทิตย์นี้ ไปใช้ในครัวเรือน และถ้ามีส่วนเกินที่เหลือ ก็สามารถส่งขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย สำหรับอัตราการรับซื้อนี้อยู่ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย

โดยมีกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะต้องการติด Solar rooftop เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้านี้ จะต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 ติดตั้งไม่เกินเพียง  10 กิโลวัตต์ ต่อครัวเรือนเท่านั้น และจะต้องมีการเซ็นสัญญาอายุซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี

Public-sector-solar-news-site

ก่อนติดตั้งต้องปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังจะต้องมีการออกแบบอาคารบ้านเรือน ให้มีการใช้พลังงานน้อย พร้อมทั้งปรับปรุงอาคาร ให้มีความสามารถรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ภายนอก เข้าสู่ภายในให้ได้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังต้องคำนวณในเรื่องของทิศทาง และปริมาณกระแสลมที่ไหลผ่านตัวอาคาร จะต้องมีการถ่ายเทความร้อนในบ้านอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเช่น ติดฟิล์มกันร้อนที่กระจก ติดมู่ลี่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดอุณหภูมิบริเวณอาคาร ซึ่งยังใช้เป็นตัวช่วยกรองอากาศ และกรองฝุ่น ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ต่อมาเมื่อทำการปรับภูมิทัศน์โดยรวมเสร็จแล้ว คราวนี้ก็ถึงคราวติดตั้งพร้อมยกระดับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เช่น เปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟ LED, ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้นหลังจากนั้น จึงค่อยขยับขยายไปติดตั้งเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้ในบ้านพักอาศัยเป็นการประหยัดพลังงานให้แก่โลก อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดไม่ทำลายโลก นอกจากนี้ยังทำให้ครอบครัว มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายกระแสไฟฟ้า และไม่ต้องจ่ายค่าไฟอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ก็คือ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียกำลังไฟในระยะยาว

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ดี แต่ต้องวางแผนอย่างรัดกุม

สำหรับประเทศไทยของเรา ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมมากพอ ในการผลิตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะมีแสดงแดดอันร้อนแรงสาดส่องมาเกือบตลอดทั้งปี แต่ถึงกระนั้นภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ ก็มีความหลากหลายทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น บริเวณที่มีแสงอาทิตย์ส่องอย่างเพียงพอ บริเวณที่มีแสงอาทิตย์ส่องในบางเวลา รวมถึงบริเวณมีความชื้นสูง บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพราะฉะนั้นคุณจึงควรเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบ รับรองอย่างถูกต้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนั้น ต้องติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันการเสื่อมของอุปกรณ์ รวมทั้งการถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตในบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าต้องการขายก็มีต้องมีความผูกพันในระยะยาว ผู้ที่สนใจก็จะต้องตัดสินใจให้ดี