home

วิธีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำอย่างไร

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าที่ตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ด้วยความที่การผลิตไฟฟ้าในยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยหลักการหลายอย่างแต่ด้วยความที่ขั้นตอนการผลิตต่างๆ หากยิ่งนานวันเข้าสิ่งที่ใช้ก็ย่อมหมดไปดังนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทำได้ต่อเนื่อง เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน

หลักพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่า โซล่าเซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ มีการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมีการเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้นี้จะเป็นไฟฟ้าในระบบกระแสตรง เซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ถือว่าพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ได้มาแบบฟรีๆ ไม่มีของเสียที่จะก่อให้เกิดมลพิษในระหว่างการใช้งาน ถือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนที่ขณะที่กำลังทำงาน ทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องปัญหาการสึกหรอหรือต้องมีการบำรุงรักษาอยู่บ่อยๆ เหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่บนหลังคาจะประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งภายในจะมีชุดแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ โดยมีหลักการการทำงานของตัวระบบดังนี้

  1. พอแสงอาทิตย์ตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรงผ่านระบบควบคุมเข้าสู่อินเวอร์เตอร์
  2. อินเวอร์เตอร์นี้ก็จะทำการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน
  3. หากช่วงเวลาที่ความเข้มข้นของแสงอาทิตย์มีไม่มากพอหรือการใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังการใช้ไฟฟ้าสูงมากกว่ากำลังที่ผลิตขึ้นมาได้จากโซล่าเซลล์ ระบบจะมีการนำกำลังไฟฟ้าส่วนที่ขาดจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าออกมาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Solar-

ประโยชน์ของการใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

  1. ช่วยในการประหยัดไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ค่าไฟลดลงได้อย่างชัดเจนหากมีการใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น
  2. ลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในแบบอื่นๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมัน ถ่านหิน เป็นต้น
  3. ช่วยปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบสะอาด ทำให้รู้คุณค่าของไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมา ส่งผลให้รู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม