Renewable-Energy

พลังงานทดแทนมีอะไรบ้างบนโลก

พลังงานเป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยมาได้ 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากพลังงานฟอสซิล พลังงานถ่านหินที่เราใช้กันนั้นแม้จะยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็เริ่มจะร่อยหรอลงไปทุกวัน หากเราไม่มองหาวิธีการประหยัดพลังงาน หรือ มองหาพลังงานทางเลือกอื่นเอาไว้สำรอง อีกไม่นานเราอาจจะเจอปัญหาพลังงานไม่เพียงพอใช้แน่นอน ซึ่งพลังงานทดแทนที่เราคิดจนสามารถเอามาใช้ได้จริงนั้นมีอะไรบ้าง เราไปดูกัน

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานทดแทนแบบแรกที่เราเห็นกันมากขึ้นตั้งแต่การใช้ในระดับอุตสาหกรรมจนถึงระดับครัวเรือน นั่นก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ การนำความร้อนของแสงอาทิตย์มาผ่านกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไทยเราได้รับแสงอาทิตย์อย่างมาก มีความเข้มข้นสูง (ร้อน) การนำมันมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าถือว่ามาถูกทาง ยังไงพระอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่ทุกวัน ยิ่งถ้าภาครัฐส่งเสริมให้ภาคประชาชนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระดับครัวเรือนได้นี่จะดีมากเลย

พลังงานลม

พลังงานลม ก็เริ่มมีให้กันบ้างแล้วตามพื้นที่ต่างจังหวัด ยิ่งพื้นที่ภูเขาสูง ที่ราบสูง หรือ ชายทะเลที่มีลมพัดเข้าหาตลอดเวลา ยิ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะทำให้เกิดพลังงานลมด้วย พลังงานทดแทนตัวนี้ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ติดตั้งง่ายดูแลรักษาง่าย จึงทำให้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ แต่หากพื้นที่ใดมีความพร้อมก็น่าลงทุน

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะมาแรงมากนั่นคือ พลังงานทดแทนที่เอามาจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแบบนี้บ้านเรามีมากในภาคเหนือเป็นหลัก ตามบ่อน้ำพุร้อน ขั้นต่อไปเราจะเอาความร้อนใต้พิภพตรงนี้มาทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้น่าสนใจดีทีเดียว

พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

การทำเกษตรตามหลักทฤษฏีใหม่นั้น แนวคิดสำคัญก็คือ เราต้องพึ่งพาตัวเองได้ทุกกระบวนการตั้งแต่ปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว ยิ่งลดรายจ่ายได้มากเท่าไร ยิ่งเหลือรายได้มากเท่านั้น รายจ่ายด้านพลังงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรากำลังหาทางลดลง ซึ่งก็แก้ได้ด้วยการใช้พลังงานทดแทนแบบเชื้อเพลิงชีวภาพ วิธีการนี้ก็คือ ใช้ซากพืช ซากสัตว์ที่มีอยู่แล้วในกระบวนการเกษตรกรรมจากนั้นเอาไปเข้ากระบวนการย่อยสลายแล้วแปรรูปอีกครั้งจนทำให้เกิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหล่านี้เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากเหลือสามารถนำไปขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การมองหาพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนเป็นหัวข้อที่สำคัญมากของทางการ หากเราสามารถหาพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เราลดการใช้พลังงานฟอสซิลลง เราจะได้เหลือพลังงานไว้ใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลาน

One thought on “พลังงานทดแทนมีอะไรบ้างบนโลก

  1. ผมคิดว่าพลังงานทดแทนมีความจำเป็นมากเลยครับเพราะ ทรัพยากรในทุกวันนี้ มีการใช้อย่างมากมาย ซึ่งมันก็อาจจะหมดลงได้ในสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือน้ำมัน บาคาร่าออนไลน์ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือพลังงานทดแทนที่สามารถหาได้จากธรรมชาติอยู่แล้วครับ

Comments are closed.