Renewable_Energy

พลังงานทดแทนนอกจากแสงอาทิตย์ยังมีอย่างอื่นหรือไม่

พลังแสงอาทิตย์

พลังงานจาก ดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ อันก่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย เพราะสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงจากดวงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง

นอกจากพลังแสงอาทิตย์ยังมีพลังงานทดแทนอะไรอีกบ้าง

พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน โดย พลังแสงอาทิตย์ จัดอยู่ในประเภทพลังงานทดแทนซึ่งสามารถหมุนเวียน นำมาใช้ได้อีก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล รวมทั้งพลังงานอื่นๆ อีกมากมาย

พลังงานลม

จัดเป็นพลังงานธรรมชาติ ที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์ ในปัจจุบันนี้พลังงานลมได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์มาก ในการนำมาพัฒนา โดยกังหันลม จัดเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และนำมาใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งก็ได้มีการนำมาใช้งานกันแล้วอย่างแพร่หลาย โดยพลังงานลม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในลักษณะของพลังงานกล หรือ กังหันสูบน้ำกังหันผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย ซึ่งมีความเร็ว 3 – 5 เมตร/วินาที

พลังงานน้ำ

คุณทราบหรือไม่ว่าพื้นผิวของโลกจำนวน 70 % ถูกปกคลุมด้วยน้ำ โดยน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งธรรมชาติทั้งหลาย โดย ‘น้ำ’ มีการเปลี่ยนสถานะพร้อมหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ทั้งระหว่างผิวโลกและบรรยากาศ สำหรับปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ‘วัฏจักรของน้ำ’ โดยน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ เป็นสสารมีพลังงานสะสมอยู่มาก นอกจากนี้มนุษย์ ก็นำพลังงานน้ำนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีแล้ว โดยในปัจจุบันมีการนำพลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า

พลังงานจากขยะ

ขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องการเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยขยะจากบ้านเรือนรวมทั้งกิจการต่างๆ ของมนุษย์ ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วสามารถนำมาผลิตเป็นมวลชีวภาพได้ เช่น กระดาษ , เศษอาหารทานเหลือ และเศษไม้ โดยมนุษย์สามารถนำขยะที่หลายๆ คนมองว่าไร้คุณค่า ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าแบบพิเศษ ซึ่งได้รับออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้ โดยโรงงานไฟฟ้าซึ่งใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง จะนำขยะมาผ่านกรรมวิธีเผาบนตะแกรง ทำให้หม้อน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำ หลังจากนั้นก็จะไปเพิ่มพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง

จากปัญหาสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการเสาะหานำพลังงานทดแทนมาใช้กันมากขึ้น เพื่อทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ไปต่อได้ หากแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นพลังงานที่ทำร้ายโลกน้อยที่สุด หรือไม่ทำร้ายโลกเลย เพื่อเยียวยาโลกของเราให้เดินต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง

One thought on “พลังงานทดแทนนอกจากแสงอาทิตย์ยังมีอย่างอื่นหรือไม่

  1. เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับในบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าขยะ ก็สามารถเอามาใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีพลังงานธรรมชาติอีกมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นลม บาคาร่า หรือ น้ำ เพพียงแค่สร้างอุปกรณ์ที่สามารถรับเปลี่ยนหลังงานเหล่านั้นมาเป็นไฟฟ้าก็สามารถรับพลังงานเหล่านั้นไปทำงานได้แล้ว

Comments are closed.