solar-photo

ข้อดีข้อเสียของ โซล่าเซลล์ แต่ละชนิด

ปัจจุบันนี้โซล่าเซลล์ถูกผลิตขึ้นมามีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป หน้าที่หรือความเหมาะสมในการใช้งานก็มีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ผลิตเซลล์สุริยะนี้ ดังนั้นความแตกต่างของแต่ละบริษัทที่นำมาจัดจำหน่ายต่อจึงยังไม่ได้แตกต่างกันมาก อาจจะต่างแค่เพียงรูปร่างเท่านั้น และปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะแยกประเภทของโซล่าเซลล์ออกได้ดังนี้

1.Crystalline Silicon หรือผลึกซิลิกอน ถือว่าเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะทุกวันนี้โซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ผลิตจากซิลิกอน จนแทบจะ 90% แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่รูปซิลิกอน โดนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของผลึก เหตุผลที่โซล่าเซลล์ชนิดนี้ได้รับความนิยม เนื่องจากเนื้อซิลิกอนมีความบริสุทธิ์ ดังนั้นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลจะจัดเรียงได้ดีและมีความเป็นระเบียบกว่า ส่งผลให้การทำงานนั้นสามารถทำได้ดีกว่าด้วย โดยหลักแล้วผลึกซิลิกอนในโซล่าเซลล์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1.Monocrystalline Silicon Solar Cells ความหมายตรงตัวคือซิลิกอนเชิงเดี่ยว ลักษณะนี้สามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ ลักษณะของเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุม 4 มุม มีสีที่ค่อนข้างเข้ม โดยโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี คือ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมีการผลิตมาจากซิลิกอนที่บริสุทธิ์และเกรดดีที่สุด สามารถใช้งานได้คุ้มค่ากับขนาดพื้นที่ที่จำกัด เมื่อเทียบกับแบบอื่น มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานประมาณ 25 ปีขึ้นไป แถมยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีแสงอาทิตย์อ่อนๆ ก็ตาม

ข้อเสีย คือ เป็นประเภทที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือเรียกได้ว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่น หากแผงเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่น แผงมีความสกปรก หรือถูกบังแสง อาจจะทำให้ inverter ไหม้ได้อันเนื่องมาจากการเกิดโวลต์ที่สูงเกินไป

1.2.Polycrystalline Silicon Solar Cells โพลีคริสตัลไลน์ นับว่าเป็นประเภทแรกของโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน โดยการนำเอาซิลิกอนเหลวมาเทใส่พิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรง จากนั้นก็นำมาตัดแบ่งให้เป็นแผ่นบางๆ อีกครั้ง ไม่มีการตัดมุมแบบ Monocrystalline Silicon Solar Cells ดังนั้นแต่ละเซลล์จึงเป็นสี่เหลี่ยม สีไม่เข้มมากมีสีน้ำเงิน โดยมีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี คือ ผลิตง่าย ใช้ปริมาณซิลิกอนน้อยกว่า แถมยังมีราคาถูกกว่าแบบ Monocrystalline Silicon Solar Cells

ข้อเสีย คือ มีประสิทธิภาพการใช้งานที่น้อยกว่า และมีความสวยงามไม่เท่าแบบ Monocrystalline Silicon Solar Cells

2.Thin Film Solar Cells หรือโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง หรือที่เรารู้จักกันในชนิด อะมอร์ฟัส จัดอยู่ในประเภทฟิล์มบางเช่นกัน โดยกระบวนการผลิตของโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนี้ คือการนำเอาสารที่มีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยนำมาฉาบบางๆ เป็นชั้นๆ ซึ่งการเรียกชนิดของฟิล์มบางก็ขึ้นอยู่กับว่า เอาสารชนิดใดมาทำ เช่น Amorphous, Cadmium telluride, Copper indium gallium selenide และ Organic photovoltaic cells ในส่วนของข้อดีข้อเสียของฟิล์มบางมีดังนี้

ข้อดี คือ ราคาถูกกว่าแบบผลึกซิลิกอน สามารถผลิตได้จำนวนมากกว่า เมื่ออยู่ในอากาศที่ร้อนมากโซล่าเซลล์ชนิดนี้สามารถรับสภาพได้มากกว่า แถมยังไม่มีปัญหาในเรื่องของวงจรไหม้ด้วย

ข้อเสีย คือ ประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบผลึกซิลิกอน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างอื่น เช่น สายไฟ นำมาใช้บนหลังคาบ้านไม่ได้เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด และส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาประกันจะน้อยกว่าแบบซิลิกอน