Parabolic

การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ระบบรางพาราโบลิก

หน่วยผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะประกอบไปด้วยตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก หน้าที่สำคัญก็คือทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นความร้อนจากนั้นก็ทำการถ่ายเทไปยังตัวกลาง วัตถุประสงค์ก็เพื่อนำไปผลิตเป็นไอน้ำแรงดันสูงเพื่อส่งให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับเทคโนโลยีพลังงานความร้อนระบบรางพาราโบลิกนี้เริ่มมีการนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 โดยสถานที่แรกที่เริ่มต้นมีการใช้งานในระบบนี้ก็คือโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการ Solar Energy Generating System (SEGS) ตั้งอยู่ตรงทะเลทรายโมฮาวี บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ถือได้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าโครงการ Solar Energy Generating System (SEGS) มีพื้นที่โดยรอบทั้งหมดสูงถึง 20.5 ตร.กม. นอกจากนี้ยังมีกำลังในการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดถึง 364 เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าระบบรางพาราโบลิกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 โรง แต่ละโรงจะมีการทำงานร่วมกับระบบเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในช่วงเวลาที่ความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ำ ไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นช่วงเวลากลางคืนไปเลย ใช้หลักการรวมแสงที่ตัวรางพาราโบลิกจากนั้นก็เข้าสู่หลอดแก้วบริเวณกลางรางจนกลายสถานะเป็นไอพร้อมกับมีแรงดันในการมุ่งเข้าสู่ Turbine ที่มีการติดตั้งคู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า