‘สหรัฐ’ หนุนพัฒนาพลังงานยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก

สำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ องค์กร USTDA ได้กลับเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการสนับสนุน พร้อมพัฒนาโครงการพื้นฐาน 3 ประการได้แก่…พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน, เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางดิจิทัล อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับในฐานะหุ้นส่วนทางด้านเชิงพาณิชย์ ระหว่างสหรัฐ กับประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่ ๆ ไม่ว่าจะทางจากทางภาครัฐ หรือทางภาคเอกชนเองก็ตาม ซึ่งเมื่อทุก ๆ องค์กรได้มารวมกัน พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งที่มีคุณภาพขึ้นมา ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดความเจริญยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถผลิตสินค้าบริโภค-อุปโภค ที่มีคุณภาพออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย … Read More

“โซลาร์ภาคประชาชน” พลังงานแสงอาทิตย์สู่ 10 ปี แห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงแนวคิดการใช้พลังงานจากธรรมชาติ มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ก็คือ การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เหมาะกับประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ การพัฒนาโซล่าเซลล์ภาคประชาชน ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ความสะอาดให้แก่โลก และช่วยประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ใช้ไฟฟ้าฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีความสนใจอยากจะใช้พลังงานโซลาร์ภาคประชาชนนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่อยู่อาศัยบ้างบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การผลิตไฟฟ้า โดยแนวคิดนี้มาจากการที่ผู้ใช้พลังงานครัวเรือนขนาดเล็กภายในประเทศ สามารถมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar rooftop ได้เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาจากแสงอาทิตย์นี้ ไปใช้ในครัวเรือน และถ้ามีส่วนเกินที่เหลือ ก็สามารถส่งขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย สำหรับอัตราการรับซื้อนี้อยู่ที่ … Read More

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind Power เคนยา

ทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไร ทวีปนี้ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางด้านการลงทุนตลอดเวลาในอดีตอาจจะเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรแร่ชนิดต่างๆ จนถึงสินค้าเกษตรกรรม แต่ตอนนี้เรื่องของพลังงานสะอาดกำลังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุนมากของทวีปแอฟริกา หนึ่งในพลังงานสะอาดที่มีนักลงทุนเข้าไปบริหารจัดการร่วมกับเจ้าของประเทศนั่นคือโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานลม Lake Turkana Wind power ประเทศเคนยาเป็นอีกหนึ่งประเทศ