โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ปล่องลมพลังแสงอาทิตย์ได้จริงหรอ

อุปกรณ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์แปรรูปจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานกลที่อาศัยในหลักการของอากาศร้อนมีการลอยตัวขึ้น ลักษณะนี้เช่นเดียวกับอากาศใต้หลังคาของอาคารที่มีการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันก็จะมีการลอยตัวสูงขึ้นผ่านลูกหมุนที่หมุนอยู่ในการระบายอากาศช่วยให้อากาศร้อนที่ว่าออกไปอยู่ด้านนอก ด้านในก็จะไม่มีความร้อนที่ว่านี้อยู่ ส่วนอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกตัวอาคารก็จะไหลเข้ามาเป็นการช่วยระบายอากาศภายในไม่ให้อบอ้าวแบบที่คุ้นเคยกัน แถมยังไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศอีกต่างหาก

การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ระบบรางพาราโบลิก

หน่วยผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะประกอบไปด้วยตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลิก หน้าที่สำคัญก็คือทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นความร้อนจากนั้นก็ทำการถ่ายเทไปยังตัวกลาง วัตถุประสงค์ก็เพื่อนำไปผลิตเป็นไอน้ำแรงดันสูงเพื่อส่งให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับเทคโนโลยีพลังงานความร้อนระบบรางพาราโบลิกนี้เริ่มมีการนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 โดยสถานที่แรกที่เริ่มต้นมีการใช้งานในระบบนี้ก็คือโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการ Solar Energy Generating System (SEGS) ตั้งอยู่ตรงทะเลทรายโมฮาวี บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ

การคำนวณปริมาณการใช้โซล่าเซลล์

ในการคิดทำอะไรแต่ละอย่างของมนุษย์เรา ล้วนแล้วแต่ต้องวางแผนกันทั้งนั้น ในเรื่องของการใช้พลังงานโซล่าเซลล์ก็เช่นกัน ก่อนอื่นที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นอกจากเรียนรู้การทำงาน ข้อมูลต่างๆ ทั้งราคา การใช้งานที่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ถึงปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เราต้องการใช้งาน เราจึงจะทราบว่าเราควรใช้โซล่าเซลล์ในปริมาณขนาดไหน สิ่งที่เราต้องทราบก็คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน สถานที่จะติดตั้ง พร้อมทั้งต้องทราบด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ใช้พลังงานโซล่าเซลล์เท่าใด จากนั้นก็คำนวณว่าต่อวันเราต้องใช้มันกี่ชั่วโมง เป็นต้น ในส่วนของการคำนวณเซลล์แสงอาทิตย์เราต้องคำนวณขนาด Watt