Net Metering หมายถึงอะไร

เรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในยุคนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าคนทั่วโลกจะขาดไปไม่ได้เลย ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข สังเกตง่ายๆ แค่ช่วงเวลาที่ไฟดับหรือไม่มีการจ่ายไฟเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ยังทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายรู้สึกแปลกๆ และต้องการให้มีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด แต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือไฟฟ้าเป็นพลังงานที่รำเป็นต้องช่วยกันประหยัดให้มากที่สุดหรือไม่ก็พยายามหาสิ่งทดแทนให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พลังงานเหล่านี้จะหดไปจากโลก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เข้ามาช่วยนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกวันนี้ก็มีคนพยายามคิดหาวิธีการมากมาย

การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนระบบหอคอยรวมแสง

เป็นหน่วยผลิตความร้อนในโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ต้องอาศัยการสะท้อนของแสงอาทิตย์ด้วยกระจก heliostat ปริมาณมากให้ไปรวมที่จุดรวมแสงตรงตัวรับที่ถูกติดตั้งบนหอคอย จากนั้นจะแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทมายังตัวกลาง นำไปผลิตเป็นไอน้ำจ่ายเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วทำการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อ กระจกแต่ละแผ่นที่ถูกติดตั้งใน heliostat field ถูกออกแบบมาให้ตำแหน่งการติดตั้งสอดรับกับองศาของมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์พร้อมกับองศามุมสะท้อนแสงที่มีความแตกต่างกันออกไป เป็นการสะท้อนแสงอาทิตย์แต่ละตำแหน่งของดวงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ปล่องลมพลังแสงอาทิตย์ได้จริงหรอ

อุปกรณ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์แปรรูปจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานกลที่อาศัยในหลักการของอากาศร้อนมีการลอยตัวขึ้น ลักษณะนี้เช่นเดียวกับอากาศใต้หลังคาของอาคารที่มีการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันก็จะมีการลอยตัวสูงขึ้นผ่านลูกหมุนที่หมุนอยู่ในการระบายอากาศช่วยให้อากาศร้อนที่ว่าออกไปอยู่ด้านนอก ด้านในก็จะไม่มีความร้อนที่ว่านี้อยู่ ส่วนอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกตัวอาคารก็จะไหลเข้ามาเป็นการช่วยระบายอากาศภายในไม่ให้อบอ้าวแบบที่คุ้นเคยกัน แถมยังไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศอีกต่างหาก