พลังงานทดแทนมีอะไรบ้างบนโลก

พลังงานเป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยมาได้ 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากพลังงานฟอสซิล พลังงานถ่านหินที่เราใช้กันนั้นแม้จะยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็เริ่มจะร่อยหรอลงไปทุกวัน หากเราไม่มองหาวิธีการประหยัดพลังงาน หรือ มองหาพลังงานทางเลือกอื่นเอาไว้สำรอง อีกไม่นานเราอาจจะเจอปัญหาพลังงานไม่เพียงพอใช้แน่นอน ซึ่งพลังงานทดแทนที่เราคิดจนสามารถเอามาใช้ได้จริงนั้นมีอะไรบ้าง เราไปดูกัน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนแบบแรกที่เราเห็นกันมากขึ้นตั้งแต่การใช้ในระดับอุตสาหกรรมจนถึงระดับครัว

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง คือ ?

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์อันร้อนแรง ให้กลายมาเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำย้อมสี สารส่งผ่านประจุและขั้วไฟฟ้า จากการใช้วิธีนี้ มนุษย์สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มาเป็นพลังงานงานไฟฟ้าได้สูงสุด 12% โดยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในแวดวงวิชาการและพาณิชย์ เพราะถ้าได้ผลสำเร็จ ราบรื่น แนวโน้มจะผลิตเพื่อการค้า ก็สามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่ง

ความหมายของ Organic solar cell

Organic solar cell คือ เซลล์สุริยะแบบอินทรีย์ หรือ โซลาร์เซลล์พลาสติก เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ โพลิเมอร์อินทรีย์นำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็ก สำหรับการดูดกลืนแสง และผล โดยเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ส่วนใหญ่ จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีเมอร์ โดยโมเลกุลที่ใช้ในเซลล์สุริยะนั้น มีวิธีแก้ปัญหาจากการใช้ปริมาณงานสูงและมีราคาถูก จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อมีการผลิตจำนวนมาก ต่อมาเมื่อนำมารวมกับความยืดหยุ่นของ