การเลือกแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และอุปกรณ์ประกอบ

การใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานโซล่าเซลล์ถือว่าได้รับความนิยมมาอย่างเนิ่นนาน ด้วยความที่การใช้งานแบบนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงานของโลกอีกด้วย แต่การใช้งานโซล่าเซลล์ก็ต้องมีการเลือกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานที่ดี ไม่อย่างนั้นอาจทำงานไม่ได้อย่างที่ต้องการ

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนแบบหมุนเวียนที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้จากธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด ไร้มลพิษ มีศักยภาพสูง ซึ่งพื้นฐานของการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ดังนี้