การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ระบบจานรับแสง

หน่วยผลิตความร้อนภายในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วยแผ่นกระจกรับแสงที่เป็นรูปจานโค้ง มีหน้าที่ในการสะท้อนแสงไปยังตัวรับแสงและตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งอยู่ตรงจุดโฟกัสของตัวจานรับแสง หน้าที่หลักก็คือการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมที่จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในทันที มีการอาศัยหลักการที่เรียกว่า stirling cycle ตัวรับแบบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนมีตัวกลาง กล่าวคือ แก๊สไฮโดรเจนหรือฮีเลียมถูกบรรจุภายในกระบอกสูบจะมีการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนด้วยการรวมแสงอาทิตย์

Net Metering หมายถึงอะไร

เรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในยุคนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าคนทั่วโลกจะขาดไปไม่ได้เลย ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข สังเกตง่ายๆ แค่ช่วงเวลาที่ไฟดับหรือไม่มีการจ่ายไฟเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ยังทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายรู้สึกแปลกๆ และต้องการให้มีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด แต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือไฟฟ้าเป็นพลังงานที่รำเป็นต้องช่วยกันประหยัดให้มากที่สุดหรือไม่ก็พยายามหาสิ่งทดแทนให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พลังงานเหล่านี้จะหดไปจากโลก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เข้ามาช่วยนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกวันนี้ก็มีคนพยายามคิดหาวิธีการมากมาย