ข้อดีข้อเสียของ โซล่าเซลล์ แต่ละชนิด

ปัจจุบันนี้โซล่าเซลล์ถูกผลิตขึ้นมามีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป หน้าที่หรือความเหมาะสมในการใช้งานก็มีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ผลิตเซลล์สุริยะนี้ ดังนั้นความแตกต่างของแต่ละบริษัทที่นำมาจัดจำหน่ายต่อจึงยังไม่ได้แตกต่างกันมาก อาจจะต่างแค่เพียงรูปร่างเท่านั้น และปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะแยกประเภทของโซล่าเซลล์ออกได้ดังนี้ 1.Crystalline Silicon หรือผลึกซิลิกอน ถือว่าเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะทุกวันนี้โซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ผลิตจากซิลิกอน จนแทบจะ 90% แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่รูปซิลิกอน โดนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของผลึก